Hướng dẫn đăng ký thành viên và đăng tin

Đăng ký tại đây 

Điền tên đăng nhập, địa chỉ Email và đặt mật khẩu
form-dang-ky-mon-chay


* Sau khi đăng ký thành công, bạn vui lòng đăng nhập vào Email của mình để xác nhận đăng ký được gửi từ hệ thống.

Hoặc: có thể đăng ký bằng tài khoản Facebook cá nhân.


Đăng tin tại đây

Bước 1: chọn Directory (Quán Chay), Directory 2 (Chùa) => bấm “Next Step”
dang-tin-1
Bước 2: Điền thông tin

  • Title: tên Quán Chay hoặc Chùa
  • Location: địa chỉ (điền chính xác để cập nhật trên bản đồ)
  • Categories: chọn Danh mục “Thành phố / Tỉnh”
  • Contact Info: số điện thoại, email
  • Social Accounts: mạng xã hội
  • Additional Info: thông tin thêm
  • Photos: hình ảnh

Những mục có dấu * là bắt buộc
Bước 3: Đăng tin => bấm “Submit Listing”
dang-tin-2


 
 

Rate this post

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận